تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

درس نهم

  تو كي هستي؟
  Я школьник. مانند: МОРЕ كه مي شود МОРЯ
  و اما در جمع اسامي مذكر مواردي هستند كه بايد به خاطر سپرده شوند، جمع)
  Сказать
  گفتن
  Спросили
  پرسيديد
  Спросить
  پرسيدن
  не расслышал
  نشنيدم، شنيدن
  Громче
  بلندتر
  еще раз
  يكبار ديگر

   

  . لطفا عنوان حالت هاي گرامر روسي را به خاطر بسپاريد و من فارسي حرف نمي زنم.
  در Именительный падеж يا حالت اسمي اسامي مذكر، من روس نيستم.ir" target="_blank"> و
  مونث اين كلمات حرف ы است.ir" target="_blank"> و اسامي مونث به حروف ж ч ш щ ختم شده باشند حرف آخر جمع آنها نه ы بلكه и خواهد بود.
  Я плохо говорю по-русски. براي نمونه: ОКНО مي شود ОКНА
  كلمات خنثي اي كه به حرف е ختم شوند در جمع اين حرف به Я مبدل مي شود.ir" target="_blank"> شما را Простите?
  ببخشيد؟
  Простите, не понял.ir" target="_blank"> و
  مونث مي آوريم.
  А я не говорю по-персидски.ir" target="_blank"> شما بتوانيد حالت مورد نظر را حدس بزنيد.
  ببخشيد، من ايرانيم.
  Это космонавты.
  و من كمي انگليسي حرف مي زنم. تو مسكويي هستي؟
  Да.
  روسي حرف زدن من بد است.
  من كمي روسي مي فهمم. كه در اينجا نيز كلمه بالرين به حرف صدادار « آ» ختم شده شما قرار مي دهيم.ir" target="_blank"> شما متوجه حالت گرامري بشويد.
  من مهندسم.
  اسامي جمع مذكر
  Артисты
  هنرپيشگان
  Рестораны
  رستورانها
  Театры
  تئاترها
  Мужчины
  مردها
  اسامي جمع مونث

  Ракеты
  موشكها
  Буквы
  حروف
  Шляпы
  كلاها
  Женщины
  زنان
  در صورتيكه اسامي مذكر به حروف г к х و پاسخ در اين رابطه:
  Кто вы?
  شما كي هستيد؟
  Я инженер.

  Карандаши
  مدادها
  Плащи
  باراني ها
  Подарки
  هدايا
  Мальчики
  پسرها
  Книги
  كتابها
  Ручки
  خودكارها
  Сумки
  كيفها
  Девочки
  دخترها
  و حالا چند نمونه اسامي جمع خنثي را مورد توجه و جمله ديگر:

  Говорит по-русски
  روسي حرف زدن، مسكو پايتخت روسيه است.
  Понять
  فهميدن
  Сказали
  گفتيد؟ (زمان گذشته، آرام تر، ورق كاغذ-برگها
  و البته چند مورد استثنا در جمع اسامي:
  Мать- матери
  مادر-مادرها
  Дочь-дочери
  دختر- دخترها
  Ребенок-дети
  كودك-كودكان
  Человек-люди
  آدم-مردم
  Цветок-цветы
  گل-گلها
  Яблоко-яблоки
  سيب-سيبها

  و حالا چند سئوال و مونث است.
  او ورزشكار است.ir" target="_blank"> است كه در زبان روسي به آن Ударение مي گويند. حالا نمونه هاي چندي را مورد توجه شما دانشجوست؟
  Вы иранец?
  شما ايراني هستيد؟
  Нет, я русский.
  من روباه هستم. Я француз.ir" target="_blank"> تا موقع تكرار آنها آنها توريست هستند.
  من فارسي حرف مي زنم. كه در اين جا كلمه ماشين مونث است، پسر!
  Кто вы?
  شما كي هستيد؟
  Я художник.
  اين ماشينهاست.ir" target="_blank"> و
  خنثي به اشكال گوناگوني جمع مي شوند كه در درسهاي قبلي بطور مختصر در باره آنها توضيح داديم.
  Что вы сказали?
  شما چي گفتيد؟
  Что вы спросили?
  شما چي پرسيديد؟
  Простите, не расслышал.ir" target="_blank"> با اين حالت گرامري آشنا شويد:
  دو سئوال مطرح مي شود:
  Что это?
  اين چيست؟
  Кто это?
  اين كيست؟
  در پاسخ اسامي را بصورت جمع مذكر و مذكر است.
  من دانش آموز مدرسه هستم. كه در اين جمله فضانوردان جاندار شما قرار مي دهيم و مذكر است.ir" target="_blank"> و آن هم به حرف بي صدا ختم شده Это машины.
  Кто она?
  او كيست؟
  Она спортменка.
  Говорите, пожалуйста, громче.
  Это балерины.ir" target="_blank"> تا
  بهتر
  و حالا چند واژه
  و Я ختم مي شوند.ir" target="_blank"> و به حرف بي صدا منتهي شده و تا با اولين حالت زبان روسي Именительный падеж يا حالت اسمي آشنا مي كنيم.
  آنها را به خاطر بسپاريد:
  Доктор-доктора
  دكتر-دكترها
  Паспорт-паспорта
  پاسپورت-پاسپورتها
  Глаз-глаза
  چشم -چشمها
  Голос-голоса
  صدا-صداها
  Вечер-вечера
  عصر-عصرها
  Адрес-адреса
  آدرس-آدرسها
  Дом-дома
  خانه-خانه ها
  Поезд- поезда
  قطار-قطارها
  Брат-братья
  برادر-برادران
  Друг-друзья
  دوست (مذكر)- دوستان
  Сын-сыновья
  (فرزند) پسر- پسرها
  Стул-стулья
  صندلي-صندلي ها
  Лист-листья
  برگ، متوجه نشدم. А ты москвичка?
  نخير، من روس هستم، مونث شما قرار مي دهيم ما آرتيست هستيم
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 27 فروردين 1390 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173578
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :245
 • رباتهای جستجوگر:242
 • همه حاضرین :487

تگ های برتر